Kosten en vergoeding

De kosten van verpleging worden vergoed door uw zorgverzekeraar wanneer er een indicatie voor verpleging is gesteld. Verpleging wordt sinds 1 januari 2015 vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt dan geen eigen bijdrage en het gaat ook niet ten koste van uw eigen risico. Dit geldt overigens ook voor persoonlijke verzorging.

Voor extra zorg of diensten, moet u zelf (bij)betalen. Hoeveel dit is, hangt af van de soort zorg en het aantal uren aanvullende zorg. Dit is per geval verschillend. De verpleegkundige of de organisatie die de zorg gaat leveren, kan u hier meer over vertellen en een offerte uitbrengen.

Indien u verpleging nodig heeft vanuit een letselschadezaak, dan zal de verzekeraar op vergoeding van deze kosten kunnen worden aangesproken. De deskundigen van Hulp met Letselschade kunnen u hier bij helpen.