Verpleging

Welke verpleging wordt geleverd

De verpleegkundige zorg die wordt geleverd, omvat onder meer de volgende handelingen:
- wondzorg
- compressief zwachtelen
- injecteren
- stomazorg
- katheteriseren/blaasspoelen
- darmspoelen
- hulp bij beademing/zuurstof toedienen
- sonde/sondevoeding
- infusen
- et cetera,

Onze mogelijkheden zijn uiteraard ruimer dan deze opsomming. Heeft u verpleegkundige hulp nodig, neem dan contact op over de mogelijkheden.

De verpleegkundigen overleggen met uw behandelend arts en/of specialist over het te volgen beleid en de aard van de zorg. Zij beschikken over de laatste bijscholing en protocollen om de verpleging op de juiste wijze uit te voeren.

De verpleegkundige zorg kan uiteraard ook worden gecombineerd met eventuele persoonlijke verzorging die u al krijgt.