Persoonlijke verzorging

In veel gevallen zal de benodigde zorg niet uitsluitend uit verpleging bestaan, maar heeft u ook behoefte aan hulp bij de dagelijkse persoonlijke verzorging. Denk hierbij aan:

- hulp bij wassen en kleden
- hulp bij naar bed brengen
- hulp bij toiletgang
- aan- en/of uittrekken van therapeutische kousen
- omdoen/aandoen van een brace of protheses e.d.

De verpleegkundige kan deze zorg vaak bieden in combinatie met de verpleging, maar wanneer dat niet gaat om welke reden dan ook, kunt u hiervoor contact opnemen via het formulier op deze website of bellen naar 026 - 848 77 99.